Leietakere

Vi tilrettelegger

Glem å søke på Finn.no etter boliger i byer du aldri har vært i. Du trenger ikke ringe eller sende e-post fram og tilbake med et antall huseiere. Ikke bekymre deg for leiekontrakten, eller om leieprisen er for høy.

Gjør heller alt dette til vårt ansvar. Da kan du være trygg på at boligbehovet blir løst på en profesjonell, ryddig og effektiv måte. Samtidig som du selv står fritt til å fokusere på dine arbeidsoppgaver - uten forstyrrelser.

Fordeler

Kompetanse og lokalkunnskap

En fellesnevner for våre kunder er at ingen av dem har eiendom som kjernevirksomhet. Dermed blir det å skulle søke etter utleieboliger å regne som en hindring. Det er her vår kompetanse og lokalkunnskap kommer til nytte, slik at vi effektivt kan bistå våre kunder gjennom denne prossessen.

  • Vi hjelper deg å skaffe en bolig tilpasset dine behov
  • Bedriften kan bruke tiden sin på sin kjernevirksomhet
  • Kommunikasjon via proff utleier
  • Vi håndterer leiekontrakt
  • Faktura 
  • Digital håndtering av kontrakt / faktura
  • Ingen depositum
  • Ingen admin kostnad
  • Ingen søk på Finn og telefonsamtaler med huseiere